Cod de conduită al Forum Clinic
Prin Codul de Conduită al Forum Clinic Vă informăm despre setul comun de standarde etice și principii juridice stabilite în cadrul companiei noastre pentru a Vă presta servicii de calitate.

Vă informăm că acest Cod de Conduită a fost elaborat în baza prevederilor:

 • Codului civil al Republicii Moldova Nr. 1107/2002
 • Codului contravențional al Republicii Moldova Nr. 218/2008
 • Legii nr. 263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului
 • Legii nr. 105/2003 privind protecția consumatorului
 • Legii nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte
 • Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică
 • Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal

Astfel, Compania nu va tolera acțiunile ilegale sau lipsite de etică, desfășurându-și activitatea în conformitate cu toate legile aplicabile și în acord cu standardele naționale și internaționale. În anumite situaţii, legile aplicabile din Republica Moldova pot fi în conflict cu cele aplicabile în alte ţări. În asemenea cazuri, compania va depune eforturi pentru a le soluţiona sub îndrumarea Departamentului Juridic.

Totodată, fiecare vizitator al ForumClinic este responsabil pentru respectarea acestor standarde şi restricţii, indiferent dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau de Codul de conduită și evitarea activităţilor contrare acestora.

Accesul la serviciile ForumClinic este permis cu respectare următoarelor condiții:

 • Posibilitatea identificării persoanei care solicită serviciul medical/ reprezentantului legal, în baza unui act de identitate confirmator (buletin de identitate, pașaport, permis de conducere).
 • Exprimarea acordului pacientului prin semnătură pe formularele și alte documente interne, ce țin de condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, consimțământul pentru acordarea serviciului medical, precum și normele expuse în prezentul Cod de conduită.
 • Achitarea costului serviciilor medicale programate/acordate, conform listei de prețuri afișate în incinta instituției medicale, site-ul oficial al ForumClinic (www.forumclinic.md).


Norme generale de conduită pentru pacienții și vizitatorii Forum Clinic

Pentru desfășurarea unei activități benefice și obținerea unor rezultate calitative, Vă rugăm să acceptați următoarele ordine, care reglementează modul de comportament pe perioada aflării în cadrul Forum Clinic:

 • Prezentarea la timp, conform programării. Anunţați imediat personalul Forum Clinic cu privire la potenţiala întârziere sau în cazul anulării programării pe care ați confirmat-o anterior.
 • Prezentarea tuturor actelor necesare pentru identificare în calitate de pacient.
 • Predarea, la cerere, a hainelor şi încălţămintei de stradă la garderoba instituției sau persoanei care îl însoțește, îmbrăcarea și purtarea echipamentului de spital (pijama, halat și papuci) pe toată durata internării și numai în interiorul instituției.
 • Cunoașterea, înțelegerea și respectarea tratamentului medical explicat de către medicul curant pe care vi-l asumați prin semnătură pe consimțământul informat.
 • Informarea imediată a medicului curant / asistentei de salon în legătură cu orice modificare apărută în evoluţia stării Dvs. de sănătate.
 • Respectarea conduitei terapeutice, cooperarea la tratament, etc., iar procurarea de medicamente din afara instituției să fie administrate doar cu permisiunea medicului curant.
 • Atitudine respectuoasă față de personalul instituției și păstrarea curăţeniei saloanelor, culoarelor, grupurilor sanitare şi respectarea regulilor de menţinere a curăţeniei în instituție și regulile de ordine interioară (respectarea liniștii în perioadele de odihnă, nefolosirea telefonului mobil în salon pe timpul vizitelor medicale sau a perioadelor de odihnă, programul de servire a meselor, păstrarea alimentelor alterabile, respectarea regulilor în legătură cu efectuarea vizitelor, achitarea serviciilor cu plată).
 • Respectarea integrităţii bunurilor din patrimoniul instituției, inventarul salonului sau a secției şi folosirea cu grijă, corectă a instalaţiilor sanitare, electrice sau de orice fel la dispozitive, în caz contrar obligându-se la plata daunelor produse (personal sau de către aparținătorii și vizitatorii săi).
 • În salon sunt interzise consumul alimentelor contraindicate de medicul curant sau a celor alterabile, introducerea și consumul de băuturi alcoolice, fumatul sau jocurile de noroc.
 • Repaosul la pat pe durata indicată de medicul curant este obligatoriu, iar deplasările pentru investigaţii şi tratamente se vor face numai la indicaţia personalului medical;
 • Pacienții au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu ceilalţi bolnavi, evitând încălcarea regulilor de disciplină, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată.
 • În instituția medicală este interzisă intrarea cu animale de companie.
 • Este cu desăvârşire interzisă părăsirea instituției fără aprobarea medicului curant şi șefului de departament.
 • Pacienții sunt obligaţi să explice membrilor familiilor și altor însoțitori respectarea cu stricteţe a regulilor privind vizitarea pacienților și a dispozițiilor referitoare la obligațiile pacienților pe timpul internării și după externare.
 • Pacienții sunt obligați să urmeze recomandările primite la externare și continuarea tratamentului la domiciliu (după externare), conform indicațiilor medicului curant.
 • Pacienții vor lua la cunoștință cu prevederile codului de conduită care-i privesc și se vor angaja să le respecte prin semnarea consimțământul informat.


Externarea pacientului din spitalizare continuă

Externarea pacientului se face în următoarele condiții:


 • La finisarea tratamentului sau la depășirea fazei acute a bolii – estimarea momentului externării se face la internarea pacientului și se actualizează în funcție de evoluția clinică;
 • La cererea pacientului – pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost informat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate, având obligația să completeaze și să semneaze formularul de externare la cerere;
 • La transferul pacientului în alte spitale – decizia transferului pacientului în alt spital aparține medicului curant sau medicului de gardă;
 • La părăsirea spitalului fără avizarea personalului medical;
 • Disciplinar, conform procedurii interne.

Plăți ilicite:

Angajații, terțele părți ce acționează în numele Forum Clinic, precum și clienții Forum Clinic nu au voie să efectueze, să ofere, să autorizeze sau să promită efectuarea de plăti necuvenite. Termenul „Plăti necuvenite" presupune bani sau alte obiecte de valoare, comisioane ilegale, mită sau recompense pentru serviciile oferite. Aceste tipuri de plăti sunt ilegale, lipsite de etică și interzise de acest Cod de Conduită.

Compania interzice tuturor angajaților și terțelor părți ce acționează în numele Forum Clinic să plătească, ofere, promita sau autorizeze mite, comisioane ilegale sau alte plăti ilegale în bani sau obiecte de valoare către funcționari publici, angajați ai guvernului, funcționari de partid, candidați la funcții publice sau angajați ai unei organizații internaționale publice din orice țară.

Toate tranzacțiile trebuie să fie efectuate doar în conformitate cu autorizările acordate de conducere.

În același timp, încurajăm să aveţi responsabilitatea de a participa activ şi de a solicita informaţii suplimentare cu privire la orice neclaritate pe care o aveţi despre serviciul pe care îl solicitați în cadrul Forum Clinic.


Cu respect,
Echipa Forum Clinic